El aftale med el til laveste markedspris

Kun et produkt. Det billigste.

Elektrisk ærlighed

Hos E-GO holder vi os fra fantasier og fortællinger om 0 kroner i tillæg og fortjeneste. I stedet koncentrerer vi os om at fortælle dig, hvordan vores priser er sammensat og hvor mange ører, vi tjener på dén el, du køber af os. Med E GO som din el leverandør får du følgende i din el aftale:

Når du bestiller din elaftale klarer vi alt det praktiske og du har altid 14 dages fortrydelsesret.
Vi ser frem frem til at gå en elektrisk fremtid i møde sammen med dig!

Dagens gennemsnitlige timepris

Prisen vises inklusive alle omkostninger; gennemsnits- net-tariffer, afgifter, øretillæg og moms.
Vest
Vest for Storebælt
Inklusiv afgifter, tariffer, øretillæg og moms​
Øst
Øst for Storebælt
Inklusiv afgifter, tariffer, øretillæg og moms​

Sådan sammensætter vi elprisen

Med E GO som din el-leverandør får du en simpel elaftale til den realistisk set billigste mulige markedspris samlet pr. kWh.

Omkostninger til indkøb og administration af el tillægges Spotprisen for den ’rå el’. Til indkøbsprisen tillægges tariffer til dit netselskab for transport og vedligehold af elnettet, el-afgifter og moms til SKAT.

E-GO’s gennemsnitlige fortjeneste på 10 øre pr. kWh gør vor slutpris til dig blandt markedets absolut billigste.

Din el aftale hos E-GO består dermed kort og godt af følgende:

En billig & gennemskuelig el aftale

I de seneste par år har el-branchen været under heftig kritik fra forbrugere, medier og Staten om grådighed og frås. Det har givet branchen et dårligt ry som både har ramt små og store el-leverandører. Det har vi besluttet at gøre op med.

Selvom der har været en voksende mistillid til el-leverandører generelt, så lader vi ikke dette stå i vejen for vores ypperste mål, som er at levere den absolut billigst mulige el-aftale overhovedet til dig.

På den måde beviser vi bedst at man med E-GO som el-leverandør er i trygge hænder både angående pris, service og leverance af strøm.

Vores priser

Da mange finder det svært at forstå hvordan elprisen egentlig sammensættes, så har vi valgt en simpel og gennemskuelig tilgang.

Derfor leverer vi al vores el til rå indkøbspris, plus gældende tarif-omkostninger, el-afgift og moms. Dette er alt sammen ens for alle dog med undtagelse af net-tariffen da denne afhænger af, hvor du bor. 

Vor fortjeneste for at levere din strøm
er i gennemsnit 10 øre pr. kWh og samlet giver det dig én af markedets laveste priser pr. kWh.
Intet andet.

Betaler du for meget for din strøm?

De fleste danskere har den samme el-leverandør i årevis uden at undersøge, om de betaler for meget for deres strøm. Lad os nemt og hurtigt finde ud af, hvor meget du kan spare helt kvit og frit.

Gratis pristjek

Udfyld kontaktformularen, så vi kan undersøge og  fortælle dig din besparelse med en elaftale fra E-GO contra din nuværende. Vi sparer de fleste fra ca. 20 øre pr. kWh, hvilket bliver til mange penge sparet, hvert år.

Ofte stillede spørgsmål og svar

Nej, det er ganske gratis at skifte til E-GOs elaftale. Alt du behøver at gøre er at bestille skiftet her på siden.

Du kan bestille dit skifte i dag og har som med alt andet 14 dages fortrydelsesret. Det betyder at skiftet først går igennem 14 dage efter din bestilling. 

Ønsker du at skifte med det samme kan du frasige dig fortrydelsesretten skirftligt til os påe-go@e-go.dk.
Så sørger vi for at sætte skiftet i gang straks.

Når du har bestilt skift af el-leverandør modtager du først en bekræftelse. Når fortrydelsesperioden er udløbet gennemføres skiftet.

Når skiftet er gennemført vil du modtage en slutopgørelse fra din tidligere el-leverandør og en ny regning fra os. Således ved du, at du nu modtager din el fra E-GO.

Det er faktisk noget af det nemmeste i hele verden, da det foregår helt automatisk fra det at du bestiller skiftet og fordi at staten har sikret at skiftet sker med ‘livrem og sele’. 

Når du skifter el-leverandør, vil du modtage en slutopgørelse, som medfører at din saldo for dit forbrug udlignes hos din gamle leverandør.

Har du betalt forud for flere kWh end du har brugt krediteres du dette beløb. Har du betalt for lidt (det kan ske, særligt når du betaler a’conto, hvor det så  tilrettes på næste regning) skal du betale det sidste ekstra, som normalt ville have fremgået på din næste regning. Din gamle leverandør vil selvfølgelig gerne have betaling for det forbrug, som de har leveret til dig, men endnu ikke fået betaling for på din forrige elregning.  Desværre opkræver nogle el-leverandør også et gebyr ifm. opsigelse af deres elaftale. Det gør vi ikke.

Din el vil når fortrydelsesperioden er udløbet blive leveret af E-GO og den første regning du modtager for os vil komme kort tid herefter og beregnes  automatisk baseret på din elmålers tidligere registrerede forbrug.

Nej, du kan aldrig komme til at betale for hverken mere eller mindre strøm end det du reelt bruger og ej heller komme til, at være uden strøm i en periode.

I forbindelse med dit skifte indhentes dataene som vanligt fra din elmåler af de involverede el-selskaber (det gamle og det nye) fra det samme fælles system og beregningerne sker gennem et særligt licenseret program, som staten har kontrol med. Som el-leverandør er det derfor umuligt at påvirke forbrugstallene, eller opkræve for mere end der er brugt. Du bliver altid kun faktureret for de forbrugstal der kommer direkte fra din elmåler. 

Slutopgørelsen og den nye regning du modtager vil derfor altid være korrekt, baseret på dataene fra din elmåler.

Skiftet udføres automatisk og foregår direkte fra det ene sekund til det andet på, når fortrydelsesperioden for skiftet udløber. 

Du behøver derfor heller ikke at frygte for, at du kommer til at mangle strøm i stikkontakterne. 

Du kan få nedsat elafgiften for en del af dit elforbrug til din bolig eller dit sommerhus hvis du har varmepumpe, solceller, jordvarme eller vindmølle installeret som primær varmekilde.

For de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug er der ingen reduktion i elafgiften. Her betaler du derfor fuld elafgiftssats.

For alt elforbrug der overstiger 4.000 kWh årligt, betaler du til gengæld kun 1,00 øre i elafgift inkl. moms, som er den nedsatte elafgift.

De 4.000 kWh fordeles ligeligt ud over hele året, således at der pr. dag betales fuld afgift af 10,95 kWh (4.000 kWh fordelt på på 365 dage). Alt forbrug herudover betaler du kun den reducerede elafgift på 1,00 øre pr. kWh.

Når din reducerede elafgift beregnes, tages der udgangspunkt i dit forbrug på dags- og månedsbasis.

For at få reduceret elafgift skal du altså bruge mere end 10,95 kWh om dagen (4.000 kWh delt ud på 365 dage), hvilket størstedelen af de danske boliger gør.

Dit elforbrug skal pr. måned være mere end:

Januar

Over 340 kWh

 

Juli

Over 340 kWh

Februar

Over 309 kWh

 

August

Over 340 kWh

Marts

Over 340 kWh

 

September

Over 329 kWh

April

Over 329 kWh

 

Oktober

Over 340 kWh

Maj

Over 340 kWh

 

November

Over 329 kWh

Juni

Over 329 kWh

 

December

Over 340 kWh

Og mere end følgende pr. kvartal:

1. kvartal

Over 989 kWh

 

3. kvartal

Over 1.008 kWh

2. kvartal

Over 998 kWh

 

4. kvartal

Over 1.008 kWh

Det betyder, at du i 1. kvartal skal betale fuld elafgift af 989kWh og reduceret elafgift af de øvrige kWh, som du bruger.

Er dit elforbrug mindre end 989 kWh i 2. kvartal, skal du betale noget af din tidligere reduktion tilbage.

Bruger du f.eks. kun 988 kWh i 2. kvartal, tilbagebetales 10 ud af de 11 kWh, som du betalte til reduceret elafgift i 1. kvartal på din regning for 2. kvartal og de 10 kWh opkræves med fuld afgift. Således opgøres og reguleres det fra kvartal til kvartal afhængigt af det reelle forbrug.

Det betyder, at betalingen af din elafgift jævnes ud hvert kvartal, så den følger reglerne.

Ender dit samlede årlige elforbrug under 4.000 kWh, betaler du dermed fuld elafgift af alle kWh.

Ender dit samlede forbrug over de 4.000 kWh, betaler du stadig fuld elafgift op til de 4.000 kWh og reduceret elafgift for resten.

Din elafgift beregnes ud fra disse satser i 2024:

Pr. 1. Januar 2024 

Forbrug op til 4.000 kWh/år: 94,63 øre/kWh inkl. moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år: 1,00 øre/kWh inkl. moms.

Du kan undersøge om din bolig er registreret til nedsat elafgift ved at logge ind på BBR.

Din bolig skal stå som registreret med enten el, jordvarme, vindmølle, solceller eller varmepumpe som bygningens primære varmeinstallation.

Tjek om din bolig er korrekt registreret i BBR

Hvis du i dag har varmepumpe, solceller, jordvarme eller vindmølle, som primær varmekilde  kan du få nedsat elafgift.

Du kan undersøge om du i dag allerede er registreret til nedsat elafgift ved at tjekke boligregistret hos BBR. Det er her el-leverandøren får information om din bolig fra. Du skal selv sørge for at din berettigelse til nedsat elafgift er registreret korrekt hos BBR og opfylder betingelserne.

Betingelser for at få reduktion i elafgiften:

For at få reduktion i elafgiften skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Din bolig er en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget brug, der primært bliver opvarmet med el.
  • Din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som helårshus eller sommerhus med el som primær opvarmning. I BBR skal der enten stå el, jordvarme eller varmepumpe under bygningens primære varmeinstallation.
  • Din bolig er registreret hos os som opvarmet med jordvarme, varmepumpe eller elvarme.

Tjek om din bolig er korrekt registreret i BBR

Ret BBR-oplysninger – BBR

Har du brug for hjælp?

Ring eller skriv til os

: Vælg